Ulike mennesker har ulike preferanser når det kommer til musikk. Ikke bare angående sjanger, instrumentbruk og rytmer, men også forholdet mellom tekst og melodi. Mange av de mest musikalsk anlagte er mer opptatt av hvordan en låt er melodisk bygget opp, og er kanskje mindre opptatt av teksten og dens innhold. Andre er mer opptatt av at teksten skal ha et treffende budskap. Disse fenges gjerne av låter med god tekst, uten å vie for mye oppmerksomhet til det musikalske bakteppet.

Ja takk, begge deler?

En god tekst kan unnskylde en enkel og tam melodi, samtidig som en god og fengende melodi kan ta brodden av en pregløs og intetsigende tekst. Samtidig er nok mange musikkfrelste opptatt av at begge deler skal klaffe, noe vi gjerne ser hos musikkanmeldere. Disse er ofte nådeløse i sin kritikk, og ser helst at låten/albumet de anmelder både består av gode komposisjoner og dype tekster med mening.

Vi er vel alle musikkanmeldere til en viss grad. Vi har våre artister og sjangere vi liker, samt andre vi ikke liker. Som regel kan vi refrenget på favorittlåtene våre, men det betyr ikke nødvendigvis at vi har stålkontroll på hele teksten. Rytmen og melodien tar gjerne oppmerksomheten vår, uavhengig av hvor god teksten er. Kanskje betyr dette at en fengende låt får oss til å glemme teksten til en viss grad?

En melodi kan fargelegge en tekst

Mange musikkelskere er mindre opptatt av en tekst budskap fordi melodien overskygger den. Samtidig regner mange melodien som en måte å fargelegge en tekst på. Den som ønsker å fortelle en historie blir ofte møtt med døve ører, helt til vedkommende begynner å synge historien i stedet. Dersom historien er god og teksten treffer, kan det være med på å løfte melodien også. Enkelte låter som først virker kjedelige kan få nytt liv når du fokuserer på teksten i stedet.

envo-store