Det er sannsynligvis et fåtall av norske musikkprodusenter som har hørt om CRM for musikkprodusenter. CRM (Contact Relationship Management) er en type programvare som hjelper et selskap eller bedrift til å bedre interaksjonen med deres kunder. På den måten skapes en bedre kunderelasjon som igjen fører til økt vekst for selskapet. Men CRM for musikkprodusenter? La oss se litt nærmere på hvordan dette fungerer.

CRM – nyttig verktøy for bedre kommunikasjon

Når man tenker over det er det faktisk ganske merkelig at et crm system for musikere og lydprodusenter ikke har kommet på banen for lenge siden. Med det menes at nettopp musikere og musikkprodusenter jo har en stor administrativ oppgave med tanke på alle de forskjellige kontaktene, booking-agentene, bandmedlemmer, deres fans, roadies, spillesteder og scener som de hele tiden er i dialog med.

Dette konseptet er fremdeles ganske nytt på markedet, men i nær framtid forventes det at dette nok vil akselere og flere og flere programvareselskaper vil videreutvikle løsninger som fokuserer nettopp på denne målgruppen og vil være til stor hjelp for musikere og produsenter til å styre nettverket deres på en mer effektiv og lønnsom måte.

Hva er noen av de vanligste funksjonene med CRM?

CRM tilbyr bedre funksjonalitet til f.eks. en bedrift på hvordan de organiserer sine kundegrupper rent kategorisk, typer, eller stadier, via e-post, tekstmeldinger, telefonsamtaler og ikke minst via sosiale medier. Alt dette er altså integrerte tjenester i styringsprogrammet.

En annen stor fordel med denne typen programvare generelt er at de som er brukere av systemet kan overvåke samhandling i flere forskjellige strømmer samtidig. Dette kan handle om å sette opp to-do-lister, sette opp avtaler, planlegging, osv. I tillegg vil brukerne kunne spore data fra markedsføring, sosiale medier, økonomi, og en hel rekke andre ting som er forbundet med relasjon til kundene.

Hvem er de største brukerne av CRM?

Selv om norske musikere og lydprodusenter per i dag kanskje ikke er de mest aktive når det gjelder bruk av CRM, har de fleste norske selskaper med flere enn 11 ansatte allerede tatt i bruk systemet i stor grad i den daglige arbeidsplanen. Og flere kommer etter. For at man skal kunne drive god butikk og ha fornøyde tilbakevendende kunder er det helt vesentlig at alt av teknologi som blir brukt fungerer. Og akkurat her vil CRM være en sterk bidragsyter til at alle ansatte i en bedrift, eller hva det nå måtte være av team work konstant sitter på oppdatert informasjon. Dermed vil man også lettere ha full oversikt over all nøkkelinformasjon.

I nær fremtid vil vi derfor nok se at flere og flere musikere, lydprodusenter, bookingbyråer, konsertarrangører og egentlig alle ledd innen musikkbransjen vil benytte seg av CRM som er spesialtilpasset akkurat denne målgruppen. Bedre kommunikasjon innad i teamet betyr en smidigere arbeids-flow, noe som igjen gir mer lønnsomhet og mer arbeidsglede.

envo-store